שיבוץ  כיתות שבועי אקדמיה והנדסאים   

סמסטר קיץ

לשרותכם, שיבוצי הכיתות לפי חתך יומי. השיבוצים הינם השיבוצים הקבועים לגבי שינויים זמניים יש להתעדכן בלוח המודעות המחלקתי

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

לעיתים עשויים להיות שינויים במערכת השיבוץ, באחריות הסטודנט לבדוק שינויים בלוח המודעות המחלקתי.