מסלולי  לימוד לוגיסטיקה
(לחץ על הקישור המתאים)

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח:

שנה א

שנה ב

שנה ג

מרוכזת

 

 

יש להקליד מערכת השעות לפי תכנית הלימודים של שנת תחילת הלימודים:

תכנית הלימודים