תוכנית לימודים ביה"ס למשפטים תשע"ה

 

כללי

קובץ הנחיות כלליות

 

מבנה התואר

שנה א' (מחזור תשע"ה)

שנה ב' (מחזור תשע"ד)

שנה ג' (מחזור תשע"ג)

שנה ד' (מחזור תשע"ב)

 

רשימת קורסי בחירה תשע"ה

 

רשימת סמינרים וקליניקות תשע"ה

 

מערכת שעות תשע"ה

 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

 

ספטמבר 2014