שיבוץ מבחנים

 

שימו לב, חדר הבחינה
מוצג רק בלוח הבחינות במידע אישי לסטודנט

 

(www.sapir.ac.il > כניסה מזוהה לשרותי מידע > מידע אישי לסטודנט > לוח בחינות)

יש לבדוק  מספר החדר הרשום בעמודה "מקום הבחינה"

 

הסבר על כניסה למידע אישי לסטודנט ניתן למצוא באתר הדרכה

(www.sapir.ac.il  > מידע ברשת > שירותים פדגוגיים > מידע אישי לסטודנט > הסבר על כניסה למידע אישי)

 

שיבוץ כיתות למבחנים ובחנים באנגלית מופיע בהודעות מחלקתיות