מסלול  לימוד BA  בלימודים רב תחומיים
(לחץ על הקישור המתאים)

BA   בלימודים רב תחומיים 

 

חובה שנה א'

 

חובה /בחירה שנים ב' + ג'

 

מערכת לימודי חמישי שישי שנה ב